Aracs könyvek

Gubás Jenő: Értelmiségünk bölcsője (2. bővített kiadás)
A könyv letölthető PDF formátumban.

722 Downloads

További könyveink:


A délvidéki magyarság közéleti folyóirata,  az Aracs a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház négy színpadi produkciójának a szövegét  jelentette meg a közelmúltban: Németh Ákos: Vörös bál című drámáját,  Siposhegyi Péter Ha-lottak napjától virágvasárnapig című egyrészes színművét, majd Wass Albert két regényéből, A Jönnek! és az Adjátok vissza a hegyeimet címűből készült adaptációt, amelyet Andrási Attila és Péter Ferenc alkalmazott színpadra, és végűl Siposhegyi Péter – Andrási Attila: Magyar Piéta – Őszödi Köztársaság című művét.

Hogy az Aracs, a délvidéki magyarság rangos közéleti folyóirata helyet adott az említett színpadi szövegeknek,  egyúttal az igen jelentős alkotások továbbélését is jelenti, jelentheti, különösen pedig most,  hogy könyv  formájában is megjelennek.
(Faragó Árpád)


A Trianon által szétszabdalt magyar nemzet részeinek végre meg kell tanulniuk, hogy a nemzetük a hazájuk, a csonka anyaországnak pedig, hogy a haza az a nemzet is, mert: „Mi  a haza, mint a legszentebb kapcsokkal egybefoglalt emberek társasága?”
Ezt tekinthetjük Kölcsey legaktuálisabb intelmének mi, mai magyarok, határokon innen és túl.
S akkor majd nem fordulhat elő egy újabb lelki Trianon: 2004. december 5-e nem ismétlődhet meg. De ehhez a nemzetnek először ki kell gyógyulnia magyarságtudat-hasadásos állapotából. A Himnusz írójának az életművét megkoronázó klasszikus remekéből, a Parainesisből merítsünk hozzá erőt.
Ezt kívánja elősegíteni ez a könyv egy kiváló szabadkai magyartanár, tankönyvíró, Erdélyi László segítségével, aki a Kölcsey-művet fejezetekre bontva, közcímekkel ellátva, a legszükségesebb helyeken mai kifejezéseket alkalmazva közelebb hozza az olvasóhoz, de úgy, hogy tiszteletben tartja e klasszikus remekmű mondatainak ünnepélyes ritmusát, antikos szerkezetét, veretét. S amikor már feltárult előttünk ez a világ, sikerült bejárnunk e kincs minden zegzugát, amikor már elmélyültünk benne, könnyebben igazodunk el az eredeti szövegben is. Ezért fut párhuzamosan ebben a kötetben a betűhíven közölt eredeti szöveg és a mai nyelvre átírt.
Vigyázzunk erre a parainézisre, s úgy őrizzük gondolatait, mint ahogy Nemes Fekete Edit angyali lényei őrzik a tüzet, a gyertya lángját e kiadvány borítójára készült kollázson és a kerámiaszobrain. Vegyük kézbe minél többször ezt a bölcseleti  kis kátét mint egy imakönyvet, hogy a legfontosabb intelmeit, buzdításait megszívlelhessük. A szerkesztő 77-et  külön ki is választott, hogy bármikor  kéznél legyenek, és bízva a népmesei szám varázserejében ajánlja egy életrevaló okulásul fiatalnak (elsősorban az érettségizőknek ajándékként), de minden érdeklődőnek egyaránt.
Gubás Ágota szerkesztő