Az Aracs Társadalmi Szervezet céljairól

Az Aracs T. SZ. célja a politikusi nyilatkozatok, megvalósulatlan ígéretek ellenében valamilyen konkrét segítséget nyújtani a délvidéki magyarságnak. Legyen az bármennyire jelentéktelen, de valóban konkrét segítséget jelentsen.

Egyéni akcióként indult, ugyanis egy szociográfiai anyaggyűjtés során, rádöbbenve a magyar szórványtelepülések kulturális nyomorára, elhatároztuk, hogy Magyarmajdányon, egy 300 lakosú színtiszta magyar faluban könyvtárat hozunk létre. A könyvgyűjtés során 4–500 könyvre számítottunk, és meglepetésünkre több mint 3000 gyűlt össze. Mivel ezt már nem lehetett egyéni akcióként kezelni, ezért 11 értelmiségivel összefogva, megalapítottuk az Aracs T. Sz.-et. A nevét a bánsági pusztában (Törökbecse mellett) álló ezeréves romtemplomról kapta, ezzel is bizonyítva ezerszáz éves ittlétünket és e földhöz való tartozásunk jogosságát.

Amikor 1997-ben, a miloševići hatalom legvéresebb időszakában megalakult a szervezet, akkor csak a könyvgyűjtésre gondoltunk. És az évek múlásával, mivel a tennivalók mindinkább sokasodtak, vagy csak mi találtunk újabb feladatokat, az Aracs egy egész intézmény tevékenységét vállalta fel. Eddig több mint hetvenezer könyvet osztottunk szét. Emellett a magyarság jeles képviselőinek 700 bekeretezett, és dupla ennyi keret nélküli képmását ajándékoztuk a magyar tannyelvű iskoláknak, művelődési házaknak és könyvtáraknak. A szórványból 240 gyermeket nyaraltattunk Magyarországon, Montenegróban és Szabadkán, lehetőséget nyújtva ezzel az anyanyelv intenzív ápolására és magyar öntudatuk erősítésére. Pénzzel, régi ruhával, cipővel segítettük a rászorulókat. Eddig öt emléktáblát állítottunk fel, némileg pótolva a magyar emlékművek hiányát. Évenként háromféle, szám szerint hat díjat osztunk ki ünnepélyes keretek közt, ami mára a délvidéki magyarság legjelentősebb elismerésévé vált.

Olyan személyek részesültek e díjakban, mint például Nemeskürty István, Orbán Viktor, Böjte Csaba, a délvidékiek közül Huzsvár püspök úr, dr. Ribár Béla stb. Az évente négyszer megjelenő folyóiratunk a tizedik évfolyamába ért, és a Kárpát-medence sajtói közt kiváló értékelést kapott. (2009-ben a budapesti Bethlen Alapítvány Márton Áron-emlékéremmel tüntette ki.) 2003-ban elindult az Aracs Könyvek sorozata.

A vezetőség és a tagság számtalanszor tiltakozott a délvidéki magyarság jogaink csorbítása ellen, demonstrált a délvidéki magyarság érdekében, és képviseltette magát nagyon sok összejövetelen, illetve ünnepségen. Szervezetünket ma már a legjelentősebb délvidéki magyar egyesületek között tartják számon.

Dr. Gubás Jenő elnök